Aktualności


Wyniki rekrutacji do klas I.

Informacja dla klas ósmych

Rekrutacja do szkół:http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/ https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/…

Informacje dotyczące rekrutacji
Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Państwo! W zawiązku z przesunięciem terminu składania dokumentów w procesierekrutacji do klas pierwszych na 8.05.2020, przyjmujemy następującedalsze terminy w postępowaniu rekrut…

Harmonogram konsultacji nauczycieli  w okresie nauczania zdalnego
Harmonogram konsultacji nauczycieli w okresie nauczania zdalnego

Nauczyciele SP: PONIEDZIAŁEK P. Dorota Borkowska     8.00 -11.00 P. Milena Bromirska      11.00 – 13.00 P. Agnieszka Gralak  &nbs…